UV/VIS light-enhanced photocatalysis for water treatment and protection - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

UV/VIS light-enhanced photocatalysis for water treatment and protection

Abstrakt

Praca zawiera wyniki badań nad zaawansowanymi metodami fotokatalitycznymi w aspekcie degradacji zanieczyszczeń w fazie ciekłej. Fenol i chlorowane pestycydy zostały zastosowane jako związki modelowe. Równocześnie prowadzono badania dotyczące ścieków pestycydowych. Rozważane układy: UV/TiO2 w zawiesinie lub osadzony na szklanych mikrosferach oraz UV/H2O2/powietrze. Poprzez modyfikację tlenku tytanu(IV) pierwiastkami niemetalicznymi przesunięto aktywność fotokatalizatora w kierunku światła widzialnego. Zastosowano reaktory w skali laboratoryjnej oraz ćwierćtechnicznej w celu przeanalizowania efektu powiększania skali procesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation strony 351 - 367
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hupka J., Zaleska-Medynska A., Janczarek M., Kowalska E., Górska P., Aranowski R.: UV/VIS light-enhanced photocatalysis for water treatment and protection// Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation/ ed. eds: I. Twardowska, H.E. Allen, M.M. Häggblom. Dordrecht: Springer, 2006, s.351-367
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi