Uwarunkowania diagnostyczne sterowania procesem eksploatacji okrętowych silników głównych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania diagnostyczne sterowania procesem eksploatacji okrętowych silników głównych

Abstrakt

Ze względu na losowość czynników wymuszających podczas użytkowania urządzeń okrętowych w praktyce eksploatacyjnej okrętowych układów energetycznych wdrażanych jest coraz więcej elementów strategii eksploatacji wg stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). W referacie przedstawiono wybrane problemy dotyczące diagnostyki jako niezbędnego ogniwa w ciągu czynności związanych z podejmowaniem racjonalnych, podyktowanych aktualnym stanem technicznym, decyzji eksploatacyjnych. W tym aspekcie zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego zorganizowania badań diagnostycznych oraz sposobu gromadzenia ich wyników pod kątem zastosowania w przyjętym modelu decyzyjnym. Ilustracją przedstawionych rozważań jest zaproponowany model procesów: zmian stanu technicznego i eksploatacyjnego silnika okrętowego opracowany z wykorzystaniem teorii procesów semimarkowskich. Uzyskane na podstawie tych modeli wartości odpowiednich wskaźników mogą zostać użyte w procesie decyzyjnym np. podczas wzmiankowanym w referacie opracowaniu drzewa decyzyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 13, strony 131 - 142,
ISSN: 1231-3998
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Rudnicki J.: Uwarunkowania diagnostyczne sterowania procesem eksploatacji okrętowych silników głównych// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 13., nr. 1 (2018), s.131-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi