Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła

Abstrakt

Wzrastające zainteresowanie wykorzystaniem pomp ciepła w gospodarce komunalno-bytowej wymaga dokładnego rozeznania różnego rodzaju uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. w książce podjęto próbę usystematyzowania tej tematyki. Omówiono sposób obliczania bilansu energetycznego ogrzewanych budynków, źródeł ciepła - wśród nich bilans energetyczny pompy ciepła. Zaproponowano możliwie najprostsze metody obliczania - dostępne dla możliwie najszerszego grona osób zainteresowanych tym zagadnieniem. Omówiono także sposoby obliczania ekonomicznej efektywności metodami: kosztów rocznych, NPV i kosztów narastających. Opisane sposoby obliczania zilustrowano przykładami obliczeniowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kusto Z.: Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła. Gdańsk: Wydaw. IMP PAN, 2006. ISBN 83-88237-16-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi