Uwarunkowania frettingu jako procesu destrukcji warstwy wierzchniej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania frettingu jako procesu destrukcji warstwy wierzchniej

Abstrakt

Przedstawiono uwarunkowania frettingu jako procesu destrukcji warstwy wierzchniej oraz ich analizę uwzględniającą współczesne poglądy naukowe. Opisano klasyfikację tych warunków oraz podział frettingu na rodzaje i zakresy w zależności od omówionych warunków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA strony 965 - 974,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Neyman A.: Uwarunkowania frettingu jako procesu destrukcji warstwy wierzchniej// TRIBOLOGIA. -., nr. 3(183) (2002), s.965-974
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi