Uwarunkowania i ograniczenia cyfrowego pomiaru nierówności profili powierzchni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania i ograniczenia cyfrowego pomiaru nierówności profili powierzchni

Abstrakt

Pomiar zdeterminowanych wartości nierówności profili powierzchni wyrażanych cyfrowo jest złożonym problemem interdyscyplinarnym, który zawiera istotne ograniczenia techniczne i metrologiczne, często niezauważane w praktyce pomiarowej i analizie ich wyników. Należy odpowiednio przyjąć cyfrowe parametry pomiaru profili powierzchni przed pomiarami, by spełnione były różne uwarunkowania zależne od charakteru nierówności oraz celu i założeń badania powierzchni. W opracowaniu podano uwarunkowania i usystematyzowano ograniczenia pomiaru nierówności powierzchni w szerokoczęstotliwościowym ujęciu składowych profili.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 957 - 962,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Boryczko A.: Uwarunkowania i ograniczenia cyfrowego pomiaru nierówności profili powierzchni// Mechanik. -., nr. nr 12 (2010), s.957-962
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi