Uwarunkowania litodynamiczne ochrony brzegu morskiego w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania litodynamiczne ochrony brzegu morskiego w Polsce

Abstrakt

Analiza litodynamiczna brzegów klifowych i wydmowych w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich podbrzeża. Przestrzenny rozwój brzegu morskiego, a mianowicie: nadbrzeża, plaży, a zwłaszcza podbrzeża, jest podstawą jego poprawnego zabezpieczenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Subotowicz W.: Uwarunkowania litodynamiczne ochrony brzegu morskiego w Polsce// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi