Uwarunkowania realizacji kontrapasa autobusowego w zmiennokierunkowej organizacji ruchu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania realizacji kontrapasa autobusowego w zmiennokierunkowej organizacji ruchu

Abstrakt

Polskie miasta wprowadzają rozwiązania mające na celu zachęcanie do korzystania z alternatywnych do podróży samochodem sposobów przemieszczania się, w tym transportem zbiorowym, co może przyczynić się do zmniejszenia zatłoczenia sieci ulicznej. Jednym z przykładów takich działań jest wprowadzenie dedykowanego zmiennokierunkowego pasa autobusowego na jednej z głównych arterii miasta Gdyni. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które zostało uruchomione pod koniec ubiegłego roku. Głównym celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego rozwiązania oraz wskazanie jego wad i zalet oraz problemów, które pojawiły się na etapie wdrożenia. Przedstawiono ponadto metodę szacowania efektywności zmian w organizacji ruchu na podstawie badań terenowych i symulacyjnych, którą zastosowano podczas procesu planowania usprawnień.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 19 - 25,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J., Żarski K.: Uwarunkowania realizacji kontrapasa autobusowego w zmiennokierunkowej organizacji ruchu// Transport Miejski i Regionalny -,iss. 5 (2020), s.19-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi