Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce

Abstrakt

Celem opracowania są w szczególności: - Ocena poziomu rozwoju e-administracji w Polsce oraz innych, w szczególności europejskich, krajach w okresie transformacji. - Identyfikacja i ocena wpływu czynników determinujących poziom rozwoju e-administracji. - Wskazanie korzyści wynikających ze stosowania rozwiązań e-administracji oraz barier w ich wdrażaniu. - Identyfikacja problemów i niespójności w planowaniu i realizacji e-usług publicznych. - Określenie metod wykorzystania narzędzi marketingowych najbardziej efektywnych w procesie budowania e-administracji. - Ocena przygotowania służb IT w urzędach do prowadzenia usług on-line.

Cytuj jako

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K., Makowska A., Wieczorkowski J.: Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo naukowe TEXTER, 2018.182 s. ISBN 978-83-7790-561-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi