Uwarunkowania rozwoju kształcenia ustawicznego po wejściu do UE - na przykładzie realizacji projektu MAYDAY - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania rozwoju kształcenia ustawicznego po wejściu do UE - na przykładzie realizacji projektu MAYDAY

Abstrakt

Kształcenie przez całe życie jest jednym z priorytetowych celów strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Kształcenie przez całe życie to pozwala uruchomić niewykorzystany potencjał tkwiący w społeczeństwie, ale również sprzyja poprawie sytuacji poszczególnych pracowników. Wiele inicjatyw w tym zakresie jest możliwa do zrealizowania dzięki projektom, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Przykładem jest projekt MAYDAY.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Uwarunkowania rozwoju kształcenia ustawicznego po wejściu do UE - na przykładzie realizacji projektu MAYDAY// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi