Uzdatnianie ciekłych produktów pirolizy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uzdatnianie ciekłych produktów pirolizy

Abstrakt

Celem prowadzonych badań jest wybranie jak najlepszej metody zagospodarowania produktów powstających w procesie. Aby tego dokonać należy przeprowadzić analizę chemiczną produktów, a następnie poddać je waloryzacji, tak aby w efekcie końcowym podnieść opłacalność całego procesu pirolizy zużytych opon samochodowych. Badaniom poddano olej popirolityczny. Olej poddano destylacji atmosferycznej i próżniowej, w wyniku której otrzymano frakcje oleju. Poszczególne frakcje zostały przebadane przy użyciu chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo jonizacyjnym, z detektorem cieplno- przewodnościowym oraz chromatografu gazowego ze spektrometrem mas.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IX Konferencja : Dla miasta i środowiska : Problemy unieszkodliwiania odpadów : materiały konferencyjne, Warszawa, 28 listopad 2011
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Januszewicz K., Klugmann-Radziemska E.: Uzdatnianie ciekłych produktów pirolizy// IX Konferencja : Dla miasta i środowiska : Problemy unieszkodliwiania odpadów : materiały konferencyjne, Warszawa, 28 listopad 2011/ ed. Politechnika Warszawska. Warszawa: , 2011,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi