Uziemienia w zespołach elektrowni wiatrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uziemienia w zespołach elektrowni wiatrowych

Abstrakt

W pracy jest omawiana problematyka budowy systemów uziemień na farmach elektrowni wiatrowych. Uziemienia poszczególnych elektrowni są wykorzystywane jako elementy systemu ochrony odgromowej oraz układu ochrony od porażeń otoczenia elektrowni wiatrowej. Farmy elektrowni są często umieszczane na gruntach o wysokiej rezystywności, co utrudnia realizację skutecznych systemów uziemień elektrowni. Trudność może napotykać zwłaszcza wykonanie uziemienia do celów ochrony od porażeń w przypadku znacznych spodziewanych prądów zwarć doziemnych po stronie sieci średniego napięcia wyprowadzającej energię z elektrowni. Uzyskana wartość rezystancji uziemienia spełniająca wymagania norm ochrony odgromowej może okazać się niewystarczająca dla skutecznej ochrony od porażeń. Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wskazują, że w takich przypadkach pomocnymi mogą okazać się uziomy w postaci długich układów poziomych łączących poszczególne elektrownie farmy wiatrowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 67 - 70,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wojtas S.: Uziemienia w zespołach elektrowni wiatrowych// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 45 (2015), s.67-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi