(Vapour and liquid) equilibrium in (N,N-dimethylacetamide+methanol+water) at the temperature 313.15 K. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

(Vapour and liquid) equilibrium in (N,N-dimethylacetamide+methanol+water) at the temperature 313.15 K.

Abstrakt

Praca zawiera wyniki pomiarów całkowitej prężności pary dla tytułowego układu trójskładnikowego oraz dla ''składowych'' układów binarnych. Wyniki obliczeń nadmiarowej energii swobodnej mieszania dla układów (N,N-dimetyloaceta-mid+woda) i (N,N-dimetyloacetamid+metanol) porównane zostały z rezultatami uzyskanymi wcześniej dla innych układów (amid+metanol) oraz (amid+woda). Znaleziono interesującą zależność wartości nadmiaru energii swobodnej mieszania od wielkości cząsteczek amidu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS nr 35, strony 1993 - 2001,
ISSN: 0021-9614
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zielkiewicz J.: (Vapour and liquid) equilibrium in (N,N-dimethylacetamide+methanol+water) at the temperature 313.15 K. // JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS. -Vol. 35., (2003), s.1993-2001
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi