Variability of relationship between cities and nature in landscape architecture= Zmienność relacji miedzy miastem a naturą na przykładzie architektury krajobrazu miast - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Variability of relationship between cities and nature in landscape architecture= Zmienność relacji miedzy miastem a naturą na przykładzie architektury krajobrazu miast

Abstrakt

Interpreting and creating the relations between nature and city are the process of learning which is a subject of permanent conceptualization. It is characterized by the culutrality due to human nature and own ability to perceive oneself in the context of the relationship between own environmental and cultural nature. The way of interpreting the nature and providing it with different features affected significantly the development of the image of the cities. Over the centuries, human treated own natural part of the human being as something external, something that needs to be managed and disciplined. The change of mind and perceiving one’s own as a being that is a part of nature and which nature/core is to create the culture, recently led to the reconceptualiation of the relationship between nature and city.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Object - Architecture - Environment The problems of sustainable design =Przedmiot - Architekruta - Środowisko Problemy projektowania środowiskowego. Tom III strony 51 - 60
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Zaworska M.: Variability of relationship between cities and nature in landscape architecture= Zmienność relacji miedzy miastem a naturą na przykładzie architektury krajobrazu miast// Przedmiot - Architektura - Środowisko : problemy projektowania środowiskowego. Środowisko.Vol.3 = Object - Architecture - Environment : the problems of sustainable design. Vol. 3. Environment/ ed. Robert Idem, Anna Górka Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018, s.51-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi