Verification of Selected Calculation Methods Regarding Shear Strength in Reinforced and Prestressed Concrete Beams - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Verification of Selected Calculation Methods Regarding Shear Strength in Reinforced and Prestressed Concrete Beams

Abstrakt

The purpose of this article was an attempt to compare selected calculation methods regarding shear strength in reinforced and prestressed concrete beams. Several calculation methods were tested. This included codes: PN-EN 1992-1-1:2008 [1], ACI 318- 14 [2] and fib Model Code for Concrete Structures 2010 [3]. The analysis also consists of methods published in technical literature. Calculations of shear strengths were made based on experimental works found in literature. The shear strength ratios Vtest/Vcalc were chosen to be the yardstick of comparison, where Vtest is the experimental shear strength and Vcalc is the calculated shear strength. A wide range of variables including shear span/depth ratio, compressive strength of concrete, longitudinal steel percentage helped to verify the applicability of calculation methods. Although most of authorial techniques proved to be unstable, they succeeded to show that codes' formulas for calculating shear strength could still be improved.

Cytowania

 • 2

  CrossRef

 • 2

  Web of Science

 • 3

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 161 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures AMCM’2017 strony 136 - 143
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Nagrodzka-Godycka K., Hirsz M..: Verification of Selected Calculation Methods Regarding Shear Strength in Reinforced and Prestressed Concrete Beams, W: International Conference on Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures AMCM’2017, 2017, ,.
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.proeng.2017.06.196
Bibliografia: test
 1. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz 1-1: Regu y ogólne i regu y dla budynków. PKN, Warszawa 2008
 2. ACI Committee: Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14) and Commentary. American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2014 otwiera się w nowej karcie
 3. fib Model Code for Concrete Structures 2010, Ernst und Sohn, Berlin, 2013; polish version: Ajdukiewicz A.: Pre -Norma Konstrukcji Betonowych fib Model Code 2010, tom 2, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Polska Grupa Narodowa fib, 2014 otwiera się w nowej karcie
 4. T. Godycki -wirko, cinanie w elbecie, Arkady, Warszawa, 1968
 5. G.N.J. Kani, The Riddle of Shear Failure and Its Solution, Journal of the American Concrete Institute, April (1964) 441-465. otwiera się w nowej karcie
 6. B. Bresler, A.C. Scordelis, Shear strength of Reinforced Concrete Beams, ACI Journal, Jan. (1963) 51-74. otwiera się w nowej karcie
 7. F. Leonhardt, R. Walther, Schubversuche an einfeldigen Stahlbetonbalken mit und ohne Schubbewehrung, D.A.f.Stb., Heft 151,1962
 8. E.L. Labib, Y.L. Mo, T.T.C. Hsu, Shear Cracking of Prestressed Girders with High Strength Concrete, International Journal of Concrete Structures and Materials, March (2013) 71-78. otwiera się w nowej karcie
 9. E.J. Tompos, R.J., Frosch, Influence of Beam Size, Longitudinal Reinforcement and Stirrup Effectiveness on Concrete Shear Strength, ACI Structural Journal. Sept./Oct. (2002) 559-567. otwiera się w nowej karcie
 10. F.J. Vecchino, W. Shim, Experimental and Analytical Reexamination of Classic Concrete Beam Tests, Journal of Structural Engineering, Mar. (2004) 460-469 otwiera się w nowej karcie
 11. D. Collins, D. Mitchell, P. Adebar, F.J. Vecchio, A general shear design method, ACI Structural Journal, January-February (1996) 36-45. otwiera się w nowej karcie
 12. E. Mörsch, Der Eisenbetonbau, seine Theorie und Anwendung, Bd I, Verlag K. Wittwer, Stuttgart, 1929
 13. Wu Wei Kuo, Thomas T.C. Hsu, Shyh Jiann Hwang, Shear Strength of Reinforced Concrete Beams, ACI Structural Journal, July/August (2014) 809-818.
 14. M. Wi niowska, cinanie w belkach elbetowych i spr onych -próba porównania ró nych podej obliczeniowych, master'sthesis, Gda sk University of Technology, Gda sk 2016
 15. M. Weso owski, Wymiarowanie strefy przypodporowej elementów elbetowych a w a ciwo ci modelu kratownicowego, In ynieria i Budownictwo, 10 (2009) 578-580.
 16. K.F. Sarsam, J.M.S. Al-Musawi, Shear Design of High-and Normal Strength Concrete Beams with Web Reinforcement, ACI Structural Journal, Nov./Dec. (1992) 658-664. otwiera się w nowej karcie
 17. Y.S. Yoon, W.D. Cook, D. Mitchell, Minimum Shear Reinforcement in Normal, Medium and High-Strength Concrete Beams, ACI Structural Journal, Sept./Oct. (1996) 576-584. otwiera się w nowej karcie
 18. J.Y. Lee, U.Y. Kim, Effect of Longitudinal Tensile Reinforcement Ratio and Shear Span-Depth Ratio on Minimum Shear Reinforcement in Beams, ACI Structural Journal, Mar.-Apr. (2008) 134-144. otwiera się w nowej karcie
 19. K.G. Moody, I.M. Viest, R.C. Elstner, E. Hognestad, Shear Strength of Reinforced Concrete Beams -Parts 1 and 2, ACI Journal, (1955) 417-434. otwiera się w nowej karcie
 20. J. Soko owski, Badania eksperymentalne strefy przypodporowej elbetowych belek cz ciowo spr onych, Praca doktorska, Politechnika Gda ska, Gda sk 2010
 21. J. Soko owski, M. Weso owski, Praca strzemion w elementach spr onych w wietle bada eksperymentalnych, Przegl d Budowlany. 12 (2010) 30-33
 22. A.H. Diab, Shear Strength of Partially Prestressed Reinforced Concrete Beams, Ph Thesis, ód 1986 otwiera się w nowej karcie
 23. T. Godycki -wirko, A.M. Diab, Contribution of Stirrups to Shear Cracks Formation of Partially Prestressed Beams, X International Conference of the FIP, New Dehli, India, 1986
 24. T. Godycki -wirko, A.M. Diab, Stan Graniczny No no ci cinania Belek elbetowych i Cz ciowo Spr onych Zbrojonych Strzemionami, XXXIII Konferencja Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, Gliwice-Krynica 1987 otwiera się w nowej karcie
 25. A. Hanoon, M.S. Jaafar, I.J. Abed, Experimental investigation into the shear behavior of self-compacting RC beams with and without shear reinforcement, Construct II, 2 (2014) 15-23.
 26. A.H. Elzanaty, A.H. Nilson, F.O. Slate, Shear Capacity of Prestressed Concrete Beams Using High-Strength Concrete, ACI Structural Journal, May-June (1986) 359-368. otwiera się w nowej karcie
 27. De Silva, H. Mutsuyoshi, E. Witchukrengkrai: Evaluation of shear crack width in I-shaped prestressed concrete beams, Journal of advanced concrete technology, vol. 6, no. 3, October 2008, pp. 443-458.
 28. EN 1990:2002, Eurokode -Basic of structural design otwiera się w nowej karcie
 29. B. Lewicki, Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Komentarz Naukowy do PN-B-03264:2002, tom 1, rozdzia 1: Zapewnienie bezpiecze stwa konstrukcji, ITB, Warszawa 2005, ISBN 83-7413-651-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi