Versatile Structure for Variable Fractional Delay Filter Based on Extracted Window Method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Versatile Structure for Variable Fractional Delay Filter Based on Extracted Window Method

Abstrakt

W pracy zaproponowano nową strukturę filtru ułamkowoopóźniającego o zmiennym opóźnieniu. Struktura ta umożliwia łatwą zmianę typo oraz długości implementowanego filtru. Zaproponowana struktura jest zmodyfikowaną strukturą Farrowa, której modyfikacje bazują na koncepcji metody okien wyodrębnionych. W metodzie tej filtr prawieoptymalny projektuje się stosując pojedyncze symetryczne okno wyodrębnione z dodatkową korekcją wzmocnienia zależną od implementowanego opóźnienia. Zmiana typu filtru wymaga zatem jedynie zmiany okna oraz współczynników wielomianu aproksymującego krzywą korekcji wzmocnienia. Główna część struktury, implementująca obliczenia współczynników obciętej odpowiedzi impulsowej filtru idealnego nie ulega zmianie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XV Poznań Telecommunications Workshop, Poznań, 9 December 2011 strony 64 - 67
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Versatile Structure for Variable Fractional Delay Filter Based on Extracted Window Method// XV Poznań Telecommunications Workshop, Poznań, 9 December 2011/ ed. Faculty of Electronics and Telecommunications at Poznan University of Technology. Poznań: , 2011, s.64-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi