Vibrational spectroscopic studies of N,N'-dimethylpropyleneurea-water system: Affected solvent spectra and factor analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Vibrational spectroscopic studies of N,N'-dimethylpropyleneurea-water system: Affected solvent spectra and factor analysis

Abstrakt

Zmierzono widma FT-IR układu N,N'-dimetylopropylenomocznik (DMPU) - woda w całym zakresie składów w zakresie 4000-500 cm-1 przy użyciu techniki całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR). Hydratacja DMPU została dodatkowo zbadana przy pomocy transmisyjnej spektroskopii FT-IR izotopowo rozcieńczonej HDO w H2O. Widma zanalizowano przy użyciu ilościowej wersji metody widm różnicowych, prowadzącej do wyizolowania widma rozpuszczalnika zaburzonego przez substancję rozpuszczoną. Widma HDO zaburzonej przez DMPU dostarczają informacji o stanie energetycznym cząsteczek wody, podczas gdy widma H2O dodatkowo ujawniają stan strukturalny wody w otoczce hydratacyjnej. Pasmo drgań rozciągających CO DMPU wykorzystano do wyznaczenia widma DMPU zaburzonego przez wodę. Widma zaburzonych H2O i DMPU wyznaczono w warunkach nieskończonego rozcieńczenia, jak i dla wzrastającego stężenia roztworu. Wyniki te skorelowano z analizą faktorową widm ATR, która ujawniła istnienie trzech kompleksów międzycząsteczkowych w badanym układzie. Przypuszczalne struktury tych kompleksów zaproponowano na podstawie obliczeń w ramach teorii funkcjonału gęstości (DFT).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY nr 79, strony 712 - 721,
ISSN: 1386-1425
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Śmiechowski M.: Vibrational spectroscopic studies of N,N'-dimethylpropyleneurea-water system: Affected solvent spectra and factor analysis// SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY. -Vol. 79, nr. iss. 4 (2011), s.712-721
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi