Virtual hearing aid - multimedia tool for demonstrating hearing aid benefits - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Virtual hearing aid - multimedia tool for demonstrating hearing aid benefits

Abstrakt

Większość osób niedosłyszących nie jest świadoma wszystkich możliwości korekcji ubytku słuchu. Wykorzystując techniki multimedialne można stworzyć oprogramowanie, które znacznie ułatwi i przybliży proces dopasowania aparatów słuchowych. Celem przeprowadzonych eksperymentów było opracowanie multimedialnego systemu, który pozwala zrealizować następujące funkcje: - pomiar charakterystyki dynamiki słuchu, - wyznaczanie charakterystyki ubytku słuchu, - wyznaczanie charakterystyki dynamiki poszukiwanego aparatu słuchowego, - przybliżona symulacja działania aparatu słuchowego; Obliczanie poszukiwanej charakterystyki aparatu słuchowego oparte jest na wynikach testu skalowania głośności według metody LGOB. Opracowany algorytm wyznaczania charakterystyki aparatu słuchowego bazuje na przetwarzaniu rozmytym wyników testu skalowania głośności. Zasadniczą częścią opracowanego systemu jest wirtualny aparat słuchowy. W wirtualnym aparacie słuchowym zastosowano algorytmy pasmowej filtracji, liniowego i nieliniowego wzmocnienia. Wirtualny aparat pozwala przeprowadzać przybliżoną symulację zarówno ubytku słuchu jaki i działania aparatu słuchowego. Wykorzystując obszerną bazę nagranych sygnałów mowy oraz wirtualny aparat słuchowy system pozwala demonstrować korzyści wynikające z używania aparatu słuchowego. Szczegóły opracowanego systemu zostaną zaprezentowane w niniejszym referacie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Suchomski P., Kostek B.: Virtual hearing aid - multimedia tool for demonstrating hearing aid benefits // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi