Virtual instrument using bilinear transformation for parameter identification of high impedance objects. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Virtual instrument using bilinear transformation for parameter identification of high impedance objects.

Abstrakt

Artykuł przedstawia przyrząd wirtualny do pomiaru parametrów obiektów wysokoimpedancyjnych (/Zx/<10GOhm). Opracowano metodę identyfikacji elementów składowych dwójników wieloelementowych opartą na przekształceniu biliniowym.Metoda jest predestynowana do identyfikacji parametrów różnych powłok antykorozyjnych. Dla identyfikacji konieczne są wektorowe pomiary impedancji obiektu na kilku wybranych częstotliwościach, których liczba jest równa liczbie identyfikowanych elementów . Przedstawiono analizę doboru optymalnych częstotliwości zapewniających minimalny błąd identyfikacji. Przedstawiono wyniki testów opracowanego algorytmu, które potwierdziły możliwość kilkukrotnego skrócenia czasu testowania jakości powłok antykorozyjnych w porównaniu do tradycyjnej techniki spektroskopii impedancyjnej. W przyrządzie wirtualnym wykorzystano technikę DSP do wyznaczania części składowych mierzonych sygnałów. Pozwoliło to na uzyskanie szerokiego zakresu częstotliwości pomiarowych zwłaszcza bardzo niskich, od 1MHz to 100uHz. Aby umożliwić pomiary impedancji w zakresie 100ohm

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEE PROCEEDINGS-SCIENCE MEASUREMENT AND TECHNOLOGY nr 14, strony 633 - 642,
ISSN: 1350-2344
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hoja J., Lentka G.: Virtual instrument using bilinear transformation for parameter identification of high impedance objects. // IEE PROCEEDINGS-SCIENCE MEASUREMENT AND TECHNOLOGY. -Vol. 14., nr. 5 (2003), s.633-642
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi