Viscoelastic model of waterhammer in single pipeline - problems and questions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Viscoelastic model of waterhammer in single pipeline - problems and questions

Abstrakt

W artykule dokonano analizy zastosowania lepkosprężystego modelu uderzenia hydraulicznego w pojedynczym przewodzie. Przedstawiono teoretyczne podstawy lepkosprężystego zachowania się materiału przewodu oraz matematyczny opis modelu uderzenia hydraulicznego w rurociągu z tworzywa sztucznego. Przedyskutowano główne problemy pojawiające się przy aplikacji takiego modelu. Nacisk położono na identyfikację parametrów modelu. Przeanalizowano kwestię liczby parametrów modelu, metody ich identyfikacji, potencjalnej niejednoznaczności wyników oraz dokładności rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics nr 53, strony 331 - 351,
ISSN: 1231-3726
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Viscoelastic model of waterhammer in single pipeline - problems and questions// ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MECHANICS. -Vol. 53., nr. nr 4 (2006), s.331-351
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi