Viscoelastic properties of oil-in-water emulsions stabilized by acylpropyleneglycol emulsifiers obtained with sodium soaps - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Viscoelastic properties of oil-in-water emulsions stabilized by acylpropyleneglycol emulsifiers obtained with sodium soaps

Abstrakt

Zbadano właściwości reologiczne emulsji typu O/W, stabilizowanych emulgatorami acylopropylenoglikolowymi. Do badań wykorzystano reometr o kontrolowanym naprężeniu ścinającym. Wykonano testy oscylacyjne tzw. ''dużej deformacji próbki'' oraz analizy typu ''pełzanie i powrót''. Stwierdzono, że właściwości lepkosprężyste emulsji determinowane były składem stosowanego emulgatora. Wszystkie badane układy emulsyjne charakteryzowały się występowaniem tzw. punktu płynięcia (naprężenie uplastyczniające), którego wartość była tym mniejsza im większy był udział mydła sodu w składzie zsyntetyzowanego emulgatora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Macierzanka A., Szeląg H.: Viscoelastic properties of oil-in-water emulsions stabilized by acylpropyleneglycol emulsifiers obtained with sodium soaps // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi