Visible light-induced photocatalytic reaction of gold-modified titanium(IV) oxide particles: action spectrum analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Visible light-induced photocatalytic reaction of gold-modified titanium(IV) oxide particles: action spectrum analysis

Abstrakt

Analizy spektrum działania wykazały, ze wzbudzenie powierzchniowego plazmonu złota inicjuje utlenianie 2-propanolu w świetle widzialnym w napowietrzonej zawiesinie tlenku(IV) tytanu zmodyfikowanego zlotem. Badania przeprowadzone z użyciem światła polichromatycznego wykazały, ze szybkość reakcji foto-utleniania zależy od właściwości tlenku(IV) tytanu, takich jak rozmiar ziaren, pola powierzchni właściwej, formy krystalicznej (anataz lub rutyl) oraz od właściwości depozytow złota, m.in. ich rozmiaru oraz kształtu.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMICAL COMMUNICATIONS strony 241 - 243,
ISSN: 1359-7345
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kowalska E., Abe R., Othani B.: Visible light-induced photocatalytic reaction of gold-modified titanium(IV) oxide particles: action spectrum analysis// CHEMICAL COMMUNICATIONS. -, nr. iss. 2 (2009), s.241-243
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi