Visible light photoactivity and structure of doped TiO2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Visible light photoactivity and structure of doped TiO2

Abstrakt

Omówiono strukturą i właściwości TiO2 domieszkowanego siarką, węglem oraz borem. Aktywność fotokatalityczna zbadano w reakcji degradacji fenolu pod wpływem światła z zakresu widzialnego (l > 400 nm). Aktywność fotokatalizatorów odniesiono do ich właściwości takich jak powierzchnia właściwa, struktura krystaliczna oraz charakter chemiczny domieszki. Stwierdzono, że fotokatalizatory o najwyższej aktywności mają strukturę anatazu lub amorficzną oraz zawierają w warstwie powierzchniowej węgiel w postaci wiązań C-C.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Solar Chemistry & Photocatalysis : Environmental Applications : 5th European Conference : book of abstracts, Palermo (Sicilia)-Italy, October 4-8 2008
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zaleska A., Górska P., Grabowska E., Sobczak J., Gazda M., Hupka J.: Visible light photoactivity and structure of doped TiO2// Solar Chemistry & Photocatalysis : Environmental Applications : 5th European Conference : book of abstracts, Palermo (Sicilia)-Italy, October 4-8 2008/ Palermo: [B.w.], 2008,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi