Visualisation forms in passive sonar with towed array - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Visualisation forms in passive sonar with towed array

Abstrakt

Artykuł dotyczy organizacji zobrazowań na monitorach modernizowanego w KSEM sonaru pasywnego z długą, holowaną za rufą okrętu, anteną akustyczną. We wprowadzeniu opisano strukturę takiego sonaru oraz sposób pozyskiwania i charakter odbieranych sygnałów jako podstawę organizowania zobrazowań efektów nasłuchu. Dalej opisano inne czynniki wpływające na organizację obrazów na monitorach sonaru tzn. zadania operatorów, organizację i sposób ekspozycji wprowadzanych nastaw, ekspozycję wskazań dodatkowych czujników sonaru, współpracę z innymi systemami okrętowymi, funkcje treningu operatorów i aspekty ergonomiczne. Pokazano przykłady zobrazowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Acoustics nr 31, strony 373 - 378,
ISSN: 0137-5075
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Raganowicz A., Kilian L., Marszal J., Ostrowski Z., Schmidt A.: Visualisation forms in passive sonar with towed array// Archives of Acoustics. -Vol. 31., nr. nr. 4 (Supplement) (2006), s.373-378
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi