Volatile organohalogen compounds in human urine: the effect of environmental exposure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Volatile organohalogen compounds in human urine: the effect of environmental exposure

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki oznaczania lotnych związków chlorowcoorganicznych w próbkach moczu pochodzących m.in. od dawcow narazonych na kancerogeny w miejscu pracy i dawcow spozywajacych wode poddana procesowi uzdatniania przez chlorowanie. Do izolacji i wzbogacania analitów z moczu, posiadającego skomplikowaną matrycę, wykorzystano technikę analizy fazy nadpowierzchniowej nad cienką warstwą cieczy z samoczynną generacją ciekłego sorbentu (TLHS). Do oznaczeń końcowych zastosowano technikę bezpośredniego nastrzyku próbki na kolumnę chromatografu gazowego wyposażonego w detektor wychwytu elektronów (DAI-GC-ECD). Wyniki badań potwierdziły tezę, że większość tych związków wydalana jest przez układ moczowy. Stwierdzono także, że stężenie lotnych analitów w moczu zależy od ich obecnosci w powietrzu w miejscu pracy np. laboratorium chemiczne, czyli od intensywności pracy z ta grupa rozpuszczalnikow. Im dłuższy był okres przebywania dawcy w warunkach narażenia tym większą zawartość ksenobiotyków z tej grupy obserwuje się w jego moczu. U osób nie narażonych na ekspozycję zawodową stężenia tych zwiazkow były stosunkowo niskie. Ich obecność w organizmie może być spowodowana spożywaniem wody poddawanej intensywnemu procesowi chlorowania.

Cytowania

  • 1 1

    CrossRef

  • 1 3

    Web of Science

  • 1 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMOSPHERE nr 62, strony 626 - 640,
ISSN: 0045-6535
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Kozłowska K., Mazerska Z., Gorecki T., Namieśnik J.: Volatile organohalogen compounds in human urine: the effect of environmental exposure// CHEMOSPHERE. -Vol. 62., (2006), s.626-640
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.chemosphere.2005.05.036
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi