Volumetric properties of tetraalkylammonium cations in N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylacetamide - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Volumetric properties of tetraalkylammonium cations in N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylacetamide

Abstrakt

Praca dotyczy granicznych molowych objętości i ściśliwości adiabatycznych soli tetraalkiloamoniowych w N,N-dimetyloformamidzie i N,N-dimetyloacetamidzie. W pracy zostały przedstawione zależności granicznych molowych objętości kationów tetraalkiloamoniowych od temperatury oraz długości łańcucha alkilowego. Dodatkowo pokazano, że graniczne pozorne objętości molowe jonów tetraalkiloamoniowych tworzą taką samą sekwencję jak graniczne ściśliwości adiabatyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Płaczek A., Koziel H., Grzybkowski W.: Volumetric properties of tetraalkylammonium cations in N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylacetamide // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi