W sprawie nazewnictwa kierunków studiów i uprawnień zawodowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

W sprawie nazewnictwa kierunków studiów i uprawnień zawodowych.

Abstrakt

Kilkanaście lat doświadczeń w nowych warunkach pokazuje istotne mankamenty dotychczasowego systemu kształcenia w szkołach wyższych. Jest to szczególnie wyraźne w nauczaniu inżynierii środowiska. W pracy wykazano nadmierne rozdrobnienie programów nauczania i sformułowano wniosek o potrzebie ponownego powołania kierunku studiów o nazwie ''Inżynieria Sanitarna''.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna strony 83 - 84,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sawicki J.: W sprawie nazewnictwa kierunków studiów i uprawnień zawodowych. // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -., nr. 3 (2003), s.83-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi