Wały przeciwpowodziowe z odpadów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wały przeciwpowodziowe z odpadów

Abstrakt

Ostatnie lata udowodniły szeroką przydatność kompozytów gruntowych na bazie tzw. mieszanek hybrydowych w geoinżynierii. Popioły z energetyki samodzielnie i w połączeniu z piaskami z rzecznego urobku czerpalnego stanowią materiał budowlany (grunt) skutecznie wykorzystywany w budowie nasypów dróg, np. doprowadzających do mostów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Recykling wydanie 4, strony 26 - 29,
ISSN: 1731-9927
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Sikora Z., Wyroślak M.: Wały przeciwpowodziowe z odpadów// Recykling. -., iss. 4 (2015), s.26-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi