Warranty - giełdowe instrumenty finansowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warranty - giełdowe instrumenty finansowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka.

Abstrakt

Praca zawiera charakterystykę warrantów występujących na giełdzie papierów wartościowych, które jako instrumenty rynku kapitałowego współfinansują działalność gospodarczą przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono klasyfikację jak i typy warrantów występujących na rynku kapitałowym w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na rynek warrantów, możliwości obrotu tymi papierami wartościowymi oraz perspektywy rozwoju tego rynku. Pracę podsumowują wnioski, które stanowią ocenę wykorzystania warrantów przez przedsiębiorstwa przy dywersyfikacji źródeł finansowania majątku w gospodarce rynkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu strony 109 - 116,
ISSN: 0324-8445
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Giruć P.: Warranty - giełdowe instrumenty finansowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. -., nr. 965 (2003), s.109-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi