Warsztat / Workshop # 1 = Osiedle Cytadela Południowa / Cytadela Południowa Settlement : słowo końcowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warsztat / Workshop # 1 = Osiedle Cytadela Południowa / Cytadela Południowa Settlement : słowo końcowe

Abstrakt

Wypowiedż dotyczy zagadnienia uspołeczniania procesu planowania przestrzennego w Polsce po zmianach systemowych. Poruszona zostaje kwestia nowych metod nauczania o współczesnej urbanistyki operacyjnej. Konieczności kształcenia urbanistów o zróżnicowanym profilu wykształcenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Top Down / Bottom Up : 11. Kongres PlaNet Warszawa 2007 : partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej w rewitalizacji Pragi Północ i Żoliborza = [11th PlaNet Congress Warsaw 2007] : Social participation in information of urban space in revitalization of Praga Północ and Żoliborz strony 102 - 105
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Warsztat / Workshop # 1 = Osiedle Cytadela Południowa / Cytadela Południowa Settlement : słowo końcowe// Top Down / Bottom Up : 11. Kongres PlaNet Warszawa 2007 : partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej w rewitalizacji Pragi Północ i Żoliborza = [11th PlaNet Congress Warsaw 2007] : Social participation in information of urban space in revitalization of Praga Północ and Żoliborz/ ed. [koordynator publikacji: Agnieszka Maga Baryła ; red. merytoryczna: Maciej Lewandowski, zespół red.: Eliza Biała et al. ; tł. Fiona Morris et al.]. Warszawa: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2008, s.102-105
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi