Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw sektora MSP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw sektora MSP

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu płynności finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane przez Autora przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru płynności finansowej zostały następnie porównane z literaturo-wymi wartościami wzorcowymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru płynności finansowej podmiotów gospodarczych z sektora MSP.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 41 - 53,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Figura P.: Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw sektora MSP// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 365 (2014), s.41-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi