Wartościowanie jakości ściernic do przecinania z zastosowaniem samoistnego stopniowania ważności kryteriów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wartościowanie jakości ściernic do przecinania z zastosowaniem samoistnego stopniowania ważności kryteriów.

Abstrakt

W wartościowaniu jakości obiektów metodą Kolmana procedura wyznaczania stopnia ważności kryterium jakości u w oparciu o tzw. uniwersalne kryteria ważności jest skomplikowana i subiektywna. Dla zachowania wpływu na producenta ściernic stopnia ważności kryteriów jakości zastosowano jego odmianę, tzw. współczynnik ważności stopniowanej samoistnie us będący odwrotnością wyróżnika kryterialnego, który z kolei stanowi wartość jakości danego kryterium.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Podstawy i technika obróbki ściernej strony 33 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Biegalski H.: Wartościowanie jakości ściernic do przecinania z zastosowaniem samoistnego stopniowania ważności kryteriów.// Podstawy i technika obróbki ściernej/ ed. pod red. A. Gołąbczak, B. Kruszyński. - Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny. Łódź: Politech. Łódzka, 2010, s.33-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi