Wdrożenie ICTs a rozwój społeczeństwa informacyjnego w warunkach gospodarki rynkowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wdrożenie ICTs a rozwój społeczeństwa informacyjnego w warunkach gospodarki rynkowej

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w poszczególnych krajach. Pokazano różne typy społeczeństwa informacyjnego ze względu na stadium jego rozwoju w kraju. Ponadto dokonano prostej analizy statystycznej zależności pomiędzy stopniem rozwoju społeczestwa informacyjnego a stopnień swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE strony 403 - 420,
ISSN: 1232-8553
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lechman E.: Wdrożenie ICTs a rozwój społeczeństwa informacyjnego w warunkach gospodarki rynkowej// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE. -., nr. nr 13 (2008), s.403-420
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi