Wear and corrosion characteristics of the layers type (mn-p) formed on aluminium alloys - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wear and corrosion characteristics of the layers type (mn-p) formed on aluminium alloys

Abstrakt

opisano multipleksową metodę wytwarzania warstw zawierających mangan i fosfor (mn-p) na stopach aluminium. przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, właściwości tribologicznych i korozyjnych tych warstw. stwierdzono obecność tlenku manganu i fosforku manganu w wytworzonych warstwach oraz ich wysoką twardość, rzędu 1272 hv0,02. warstwy typu (mn-p) zmniejszają podatność stopu alsi13mg1cuni na korozję w 0,01 mh2so4.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 183, strony 149 - 154,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Serbiński W., Wierzchoń T.: Wear and corrosion characteristics of the layers type (mn-p) formed on aluminium alloys// Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012), s.149-154
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi