Webquest- dobra praktyka w e-Learningu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Webquest- dobra praktyka w e-Learningu

Abstrakt

W dobie informatyzacji i pokonywania barier wdrażania e-technologii na uczelniach wyższych uważa się, że jedną z najczęściej stosowanych aktywizujących technik nauczania wśród nauczycieli akademickich jest metoda projektu (ang. project-based learning). W niniejszym opracowaniu proponuje się zastosowanie w procesie edukacji na wyższej uczelni, metody webquest. Jest ona dużo rzadziej stosowana w praktyce. Opracowano ją w oparciu o teorię konstruktywizmu. Umożliwia ona rozwój umiejętności problemowego, krytycznego i twórczego myślenia oraz współpracy w zespole. Idea tej metody zakłada pracę z komputerem, determinując aktywność studenta. Metoda webquest doskonale sprawdza się w e-learningu. Artykuł ten ma na celu przybliżyć jej strukturę, zasady tworzenia, wskazać jej zalety oraz zachęcić do stosowania jej w praktyce na uczelniach wyższych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 45 - 48,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Niksa T.: Webquest- dobra praktyka w e-Learningu// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 37 (2014), s.45-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi