Wentylacja grawitacyjna w budynkach mieszkalnych: wymagania a skuteczność działania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wentylacja grawitacyjna w budynkach mieszkalnych: wymagania a skuteczność działania

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane problemy jakości powietrza w budynkach mieszkalnych, zwracając uwagę na skutki złej jakości powietrza wewnętrznego określanej jako tzw. syndrom chorego budynku. Przytoczono aktualne zalecenia prawne w zakresie warunków, jakie powinna spełniać wentylacja budynków mieszkalnych, zwracając szczególną uwagę na wielkość i funkcje kanałów wentylacji grawitacyjnej. Omówiono budowę i działanie systemu wentylacji grawitacyjnej w takich budynkach oraz skuteczność jej działania w odniesieniu do mikroklimatu pomieszczeń. Zwrócono uwagę na korzyści i straty wynikające ze stosowania takiej wentylacji w tego typu obiektach. W końcowej części artykułu dokonano oceny skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej w użytkowanych, wolnostojących budynkach mieszkalnych na przykładzie wybranego do analizy obiektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr R. 15, strony 325 - 335,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Richert A., Bonca Z.: Wentylacja grawitacyjna w budynkach mieszkalnych: wymagania a skuteczność działania// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. R. 15., nr. nr 8 (2008), s.325-335
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi