Weryfikacja agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Weryfikacja agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych

Abstrakt

Rozdział podejmuje próbę weryfikacji agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W pierwszej części zaprezentowano rozwój i dojrzewanie samej koncepcji systemu po to aby w dalszej części dokonać weryfikacji zbudowanego prototypu. Artykuł poza samą weryfikacją pokazuje jednocześnie kierunki dalszego rozwoju przyjętej struktury systemu agentowego do oceny technologii IT.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 263 - 273
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Ziółkowski A.: Weryfikacja agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. pod red. Ryszarda Knosali. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009, s.263-273
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi