Weryfikacja modelu hydrostatycznego wspomagania łożyska nośnego hydrogeneratora - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Weryfikacja modelu hydrostatycznego wspomagania łożyska nośnego hydrogeneratora

Abstrakt

W referacie przedstawiono model MES szczeliny olejowej oraz klocka łożyska nośnego hydrogeneratora elektrowni Porąbka-Żar. W obliczeniach uwzględniano deformacje sprężyste klocka, przepływ oleju przez szczelinę olejową oraz warunki podparcia klocka. Przedstawiono również niektóre wyniki obliczeń uzyskane za pomocą opisanego modelu MES i porównano je z wynikami pomiarów doświadczalnych przeprowadzonych na stanowisku badawczym AGH Kraków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 34, strony 395 - 407,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wodtke M.: Weryfikacja modelu hydrostatycznego wspomagania łożyska nośnego hydrogeneratora// TRIBOLOGIA. -Vol. 34., nr. 5(191) (2003), s.395-407
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi