Wewnętrzna reprezentacja konglomeratowej bazy wiedzy w systemie RKaSeA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wewnętrzna reprezentacja konglomeratowej bazy wiedzy w systemie RKaSeA

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję wewnętrznej reprezentacji wiedzy ontologicznej zastosowaną w nowo opracowanym systemie zarządzania wiedzą ontologiczno-regułową RKaSeA. Reprezentacja ta stanowi praktyczne wdrożenie opublikowanej wcześniej koncepcji modularyzacji bazy wiedzy polegającej na jej podziale na semantyczne jednostki - konglomeraty. Opracowana metoda reprezentacji stanowi zarazem rozwinięcie wprowadzonej wcześniej metody kartograficznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE nr 31, strony 105 - 120,
ISSN: 1731-2264
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W., Zawadzka T.: Wewnętrzna reprezentacja konglomeratowej bazy wiedzy w systemie RKaSeA// STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. -Vol. 31., nr. Nr 2A (89) (2010), s.105-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi