Wewnętrzne i zewnętrzne źródła węgla organicznego dla wspomagania efektywności procesu denitryfikacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wewnętrzne i zewnętrzne źródła węgla organicznego dla wspomagania efektywności procesu denitryfikacji

Abstrakt

Efektywność procesu denitryfikacji i podwyższonego biologicznego usuwania fosforu w oczyszczalniach z biologicznym usuwaniem związków biogennych zależy w znacznym stopniu od dostępności związków węgla organicznego. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu dozowania różnych zewnętrznych źródeł węgla organicznego na efektywność usuwania związków biogennych metodą osadu czynnego. W doświadczeniach zastosowano ścieki oczyszczone mechanicznie (bez podczyszczania, podczyszczone w procesie koagulacji/flokulacji) oraz "konwencjonalne" (kwas octowy, etanol) i "alternatywne" (odpady poprodukcyjne z gorzelni) źródła zewnętrznego węgla organicznego. Badania obejmowały "konwencjonalny" pomiar szybkości denitryfikacji (z ang. NUR), pomiar szybkości denitryfikacji (NUR) w podczas anoksycznego poboru fosforanów (z ang. PRR/PUR) oraz pomiar szybkości poboru tlenu (z ang. OUR).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 125 - 135,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mąkinia J., Drewnowski J., Swinarski M., Czerwionka K., Kraszewska M., Majtacz J.: Wewnętrzne i zewnętrzne źródła węgla organicznego dla wspomagania efektywności procesu denitryfikacji// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.125-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi