Wewnętrzne trudności strategicznej karty wyników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wewnętrzne trudności strategicznej karty wyników

Abstrakt

Autorzy podejmują w artykule dyskusję z powszechnie wyznawanym poglądem, że Strategiczna Karta Wyników jako metoda zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem powinna raczej być stosowana w sektorze dużych przedsiębiorstw, niż małych i średnich. Aby to uczynić, w pierwszej części poniższego tekstu, wskazują na istotne trudności związane z wdrażaniem BSC w aspektach: kosztów, czasochłonności, nadzwyczajnego wysiłku organizacji, nowego spojrzenia na komunikację w dół struktury, dalekiego horyzontu planowania, sceptycyzmu kadry odpowiedzialnej za finanse firmy oraz oporu wśród pozostałych działów organizacji. W drugiej części artykułu autorzy wskazują na to, że wewnętrzne trudności BSC są możliwe do pokonania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wdrożenie BSC może: kosztować mniej, trwać krócej, być łatwiej komunikowalne wśród pracowników, budzić mniejszy opór organizacji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź nr R. 9, strony 93 - 98,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M., Kubka J.: Wewnętrzne trudności strategicznej karty wyników// Pieniądze i Więź. -Vol. R. 9., nr. nr 2-3(31-32) (2006), s.93-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi