Węzłowe problemy XX-wiecznego konserwatorstwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Węzłowe problemy XX-wiecznego konserwatorstwa

Abstrakt

Z wielu względów XX wiek można uważać za przełomowy w ewolucji konserwatorstwa. W tym czasie doszło do pierwszych sformułowań teorii konserwatorskiej, obecnie uznawanej już za „klasyczną” lub „tradycyjną”. W drugiej połowie XX wieku pojawiła się także nowa, nie wymagająca refleksji teoretycznej tendencja konserwatorska określana jako scientific conservation, w której kluczową rolę odgrywają nauki ścisłe (matematyczno-przyrodnicze). Upowszechnienie zastosowania nauki w praktyce konserwatorskiej, jeżeli nie zakończyło, to w znacznym stopniu osłabiło teoretyczną debatę konserwatorską. Wraz z przyjęciem w 1964 roku Karty Weneckiej, w szeroko rozumianej konserwacji rozpoczął się okres doktrynalny, charakteryzujący się „masową produkcją” różnorodnych dokumentów doktrynalnych. Począwszy od lat 80. XX wieku w konserwatorstwie zaczęły pojawiać się także nowe trendy ideowe, alternatywne wobec dotychczasowych osiągnięć myśli konserwatorskiej lub wobec niej krytyczne. Ich charakter jest na ogół bardzo rozproszony i fragmentaryczny. Niektórzy stawiają nawet odważną tezę o istnieniu wynikającej z tego nowego obrazu konserwatorstwa „współczesnej” teorii konserwacji. Dokonana próba scharakteryzowania całokształtu XX-wiecznego konserwatorstwa, poparta analizą merytoryczną wybranych tekstów teoretycznych („klasycznych” i „współczesnych”) oraz dokumentów doktrynalnych, pozwoliła na wyodrębnienie i określenie następujących najistotniejszych problemów konserwatorskich formułowanych w odniesieniu do zabytków architektury:  autentyczność,  odtwarzalność,  odwracalność zabiegu a ograniczenie interwencji do minimum,  akceptacja społeczna.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 163 razy

Licencja

Copyright (Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo nr 11, strony 33 - 47,
ISSN: 2299-1263
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Nakonieczna E.: Węzłowe problemy XX-wiecznego konserwatorstwa// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo. -Vol. 11., nr. I (2017), s.33-47
Bibliografia: test
 1. Ibidem, s. 50. otwiera się w nowej karcie
 2. Vademecum..., op. cit., s. 69-79. Analizie merytorycznej został poddany ujednolicony tekst Karty z Burra (wersja pierwotna dokumentu pochodzi z 1979 r.) uwzględniający poprawki dokonane do 1999 r.
 3. W Karcie z Burra definicja pojęcia «miejsce» obejmuje m.in. "budynek lub inny obiekt" oraz "grupę budynków lub innych obiektów".
 4. Vademecum..., op. cit., s. 135-138. otwiera się w nowej karcie
 5. Muñoz Viñas S., op. cit., s. 202-204. otwiera się w nowej karcie
 6. Barbacci A., op. cit., s. 92-93. otwiera się w nowej karcie
 7. Benjamin W., The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 1936, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm, dostęp dnia 07.06.2017. otwiera się w nowej karcie
 8. Brandi C., Teoria restauracji, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Warszawa 2006.
 9. Jokilehto J., A History of Architectural Conservation, Elsevier, Amsterdam 2008. otwiera się w nowej karcie
 10. Karta Ateńska. Urbanistyka C.I.A.M., Szeronos K. (tłumaczenie), Koło Naukowe Wydziału Architektury Wnętrz ASP, Warszawa 1941. otwiera się w nowej karcie
 11. Kłosek-Kozłowska D., Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych a ochrona dziedzictwa miast, w: Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000: materiały konferencyjne, Politechnika Krakowska, Kraków 2000.
 12. Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 13. Ibidem, s. 183 i 194-196. otwiera się w nowej karcie
 14. Kłosek-Kozłowska D., Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych a ochrona dziedzictwa 8. Muñoz Viñas S., Contemporary Theory of Conservation, Elsevier, Amsterdam 2005.
 15. Riegl A., Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie, w: Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, Kasperowicz R. (przekład i wstęp), Oficyna Wydawnicza "Mówią wieki", Warszawa 2006.
 16. Szmygin B., Współczesna doktryna konserwatorska -stan obecny i prognozy rozwoju, w: Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, Krasnowolski B. (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 17. Tomaszewski A., Ku nowej filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012.
 18. Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury /edycja 2015/, Szmygin B. (wybór tekstów i opracowanie), PKN ICOMOS, Warszawa 2015, http://bc.pollub.pl/Content/12727/vaddemecumpl.pdf, dostęp dnia 08.06.2017. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 96 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi