Węzły grupy C - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Węzły grupy C

Abstrakt

Drogi ogólnodostępne, zazwyczaj dwupasmowe dwukierunkowe, stanowią w Polsce ponad 95% łącznej długości dróg publicznych i ogromna większość punktów przecięć tych dróg to skrzyżowania zwykłe lub skanalizowane. Jednakże niektóre z nich są projektowane jako węzły. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest wybudowanie węzła grupy C. Są to takie węzły których główne potoki krzyżują się między sobą bezkolizyjnie, a na każdej z krzyżujących się dróg jest dodatkowe skrzyżowanie z dwukierunkową łącznicą. W opracowaniu opisano kryteria oraz zasady projektowania węzłów grupy C.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Węzły drogowe i autostradowe. strony 278 - 285
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Krystek R.: Węzły grupy C// Węzły drogowe i autostradowe. / ed. red. pr. zbior. R. Krystek. Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008, s.278-285
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi