Wiarygodność i zaufanie jako fundamenty budowania relacji w e-biznesie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wiarygodność i zaufanie jako fundamenty budowania relacji w e-biznesie

Abstrakt

Internet będący dla niektórych synonimem nowoczesności, dla innych jego użytkowników stał się codziennym narzędziem pracy, służącym do poszukiwania informacji o potencjalnych parterach biznesowych oraz komunikowania się z nimi. Z tego powodu odpowiedź na pytanie jak oceniana jest wiarygodność informacji internetowej, oraz jakim modyfikacjom podlega komunikacja zapośredniczona przez komputer (computer mediated communication) w porównaniu z komunikacją bezpośrednią, posiada oczywiste implikacje praktyczne w zakresie e-commerce. Uzyskanie praktycznej wiedzy na ten temat pozwoliłoby podejmować efektywne decyzje w celu pozyskiwania zainteresowania i przychylności potencjalnych klientów, w stosunku do prowadzonej firmy oraz jej produktów. Powyższe założenia stały się podstawą badań dotyczących z jednej strony, zaufania w specjalistycznej formie komunikacji interpersonalnej jak są negocjacje handlowe przeprowadzane za pomocą Internetu, z drugiej zaś oceny wiarygodności informacji internetowych w porównaniu z informacjami napływającymi z innych mediów (prasy, radia, telewizji). Przedstawiany artykuł prezentuje koncepcje i badania światowe oraz własne, dotyczące kryteriów oceniania treści pochodzących z sieci i znaczenia zaufania w komunikacji interpersonalnej dokonywanej za pośrednictwem Internetu w kontekście relacji biznesowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B., Stankiewicz K.: Wiarygodność i zaufanie jako fundamenty budowania relacji w e-biznesie// Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika i Rafała Majewskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych. Gdańsk: PG WZiE Katedra Nauk Społecznych, 2008, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi