Wiązanie się do DNA pochodnych 4-metylo-1-nitroakrydyny wykazujących właś-ciwości przeciwnowotworowe.**2003, 116 s. 23 rys. 12 tab. bibliogr. 163 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /09.05.2003/ P. Gdań. Wydz. Chem. Promotor: prof. dr hab. inż. J. Konopa. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wiązanie się do DNA pochodnych 4-metylo-1-nitroakrydyny wykazujących właś-ciwości przeciwnowotworowe.**2003, 116 s. 23 rys. 12 tab. bibliogr. 163 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /09.05.2003/ P. Gdań. Wydz. Chem. Promotor: prof. dr hab. inż. J. Konopa.

Abstrakt

.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi