Widma elektronowe kompleksów miedzi(II) z imidazolem w ciele stałym i w roztworze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Widma elektronowe kompleksów miedzi(II) z imidazolem w ciele stałym i w roztworze

Abstrakt

Zsyntetyzowano szereg związków kompleksowych miedzi(II) z ligandami chlorkowymi i różnymi alkilowymi pochodnymi imidazolu: 4(5) metyloimidazolem, 2-etyloimidazolem, 2-izopropyloimidazolem i 2-etylo-4-metyloimidazolem. Otrzymane głównie kompleksy jednordzeniowe oraz jeden kompleks dwurdzeniowy (z 2-etyloimidazolem). Zbadano widma elektronowe otrzymanych kompleksów w roztworach metanolowych i porównano je z widmami otrzymanymi z kryształów. Za pomocą zmian w widmach UV-Vis prześledzono przebieg kompleksowania jonów miedzi(II) 2-etyloimidazolem w metanolu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości strony 532 - 535
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Godlewska S., Pladzyk A., Dołęga A.: Widma elektronowe kompleksów miedzi(II) z imidazolem w ciele stałym i w roztworze// Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości/ ed. praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego. : , 2012, s.532-535
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 119 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi