Widoczność na przejściach dla pieszych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Widoczność na przejściach dla pieszych

Abstrakt

Przyczyną powstawania większości wypadków drogowych z udziałem pieszych są w Polsce błędy popełniane przez użytkowników dróg, a także błędy planistyczne i projektowe oraz bardzo często źle utrzymana infrastruktura drogowa. Jednym z istotnych czynników wpływających na wypadki z pieszymi przekraczającymi jezdnię są ograniczenia obszarów dobrej widoczności pieszych i pojazdów na przejściach dla pieszych. W Polsce ten problem jest niedoceniany. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę problemu ograniczonej widoczności na przejściach dla pieszych. Przedstawiono przykłady wyznaczania obszaru dobrej widoczności w wybranych krajach oraz podstawy teoretyczne wyznaczania obszaru dobrej widoczność na przejściach dla pieszych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 142 - 149,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Gumińska L., Mackun T., Rychlewska J.: Widoczność na przejściach dla pieszych// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.142-149
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi