Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej publikacji jest wiedza i jej przepływy w małych i średnich firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge intensive business services – KIBS). Wiedza i jej znaczenie dla ludzkości nie są niczym nowym – już w czasach prehistorycznych ci, którzy posiadali wiedzę na temat zdobywania pożywienia, czy szukania schronienia mieli większe szanse na przeżycie niż ci, którzy jej nie posiadali. Mimo upływu wielu tysięcy lat, wiedza jest wciąż kluczową siłą napędową ludzkiego życia, a także podstawą rozwoju cywilizacyjnego osiągniętego przez ludzkość. Głównym celem badania o charakterze studium przypadku przedstawionego w książce było wyjaśnienie znaczenia wiedzy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe oraz jej wpływu na przewagę konkurencyjną tych firm, a także kompleksowe omówienie zjawiska przepływów wiedzy mających miejsce zarówno wewnątrz firm KIBS MSP, jak i między firmami KIBS MSP a ich szeroko-pojętym otoczeniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Zięba M.: Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018.233 s. ISBN 978-83-7348-761-1
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi