Wielkomiejskie budowle mostowe dla ruchu pieszego w Japonii. W: Projektowa- nie, budowa i estetyka kładek dla pieszych. Ed. K. Flaga, W. Średniawa. Kraków: P. Krak. Wydz. Inż. Ląd. Kated. Bud. Mostów i Tuneli**2003 s. 165- 172, 14 rys. bibliogr. 1 poz. Cykl seminariów: Projektowanie, Budowa i Estetyka Kładek dla Pieszych. Kra- ków, 8 października, 5 listopada, 3 grudnia 2003 r. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielkomiejskie budowle mostowe dla ruchu pieszego w Japonii. W: Projektowa- nie, budowa i estetyka kładek dla pieszych. Ed. K. Flaga, W. Średniawa. Kraków: P. Krak. Wydz. Inż. Ląd. Kated. Bud. Mostów i Tuneli**2003 s. 165- 172, 14 rys. bibliogr. 1 poz. Cykl seminariów: Projektowanie, Budowa i Estetyka Kładek dla Pieszych. Kra- ków, 8 października, 5 listopada, 3 grudnia 2003 r.

Abstrakt

Omówiono kilka przykładów budowli mostowych typowych dla dzisiejszej komuni-kacji pieszej w dużych miastach Japonii. rozważania obejmują kładki, galeriei pomosty - inaczej platformy komunikacyjne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi