Wielokryterialna analiza porównawcza lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielokryterialna analiza porównawcza lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej

Abstrakt

Artykuł przedstawia ranking lokalizacji czterech źródeł wytwórczych energii elektrycznej: biogazowni rolniczej, biogazowni utylizacyjnej oraz dwóch elektrowni fotowoltaicznych, wykonany przy użyciu połączonych metod Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) oraz taksonomii numerycznej. Omówiono zalety połączenia metod, przedstawiono przykład zastosowania oraz wskazano kryteria o największym i najmniejszym wpływie na realizację celu głównego. Wykazano, że dla proponowanej lokalizacji szanse na realizację inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną są największe.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 91 - 94,
ISSN: 1425-5766
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Stoltmann A., Bućko P., Jaskólski M.: Wielokryterialna analiza porównawcza lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., iss. 63 (2019), s.91-94
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.32016/1.63.19
Bibliografia: test
 1. Kielerz A., Beuch W., Marzec R.: Polski miks energetyczny na tle struktury produkcji energii w Niemczech, Czechach i Słowacji -czy trujemy najbardziej?, Mater. XXXI Konf. z cyklu Zag.
 2. surowców Energ. i energii w Gospod. Kraj. Zakopane, 15-18.10.2017 r., 2017, s. 15.
 3. Ecke J., Steinert T., Bukowski M., Śniegocki A.: Polski sektor energetyczny 2050, Forum Energii, 2017, s. 70.
 4. Szczerbowski R.: Bezpieczeństwo energetyczne Polski -mix energetyczny i efektywność energetyczna, Polityka Energ., Nr. 4, 2013, s. 35-47.
 5. Zarghami M., Szidarovszky F.: Multicriteria Analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. otwiera się w nowej karcie
 6. Książek M.: Analiza porównawcza wybranych metod wielokryterialnych oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, Bud. i inżynieria środowiska, 2011, s. 555-561.
 7. Saaty T. L.: How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process, Eur. J. Oper. Res., Nr 48, 1990, s. 9-26. otwiera się w nowej karcie
 8. Pilavachi P., Stephanidis S. D., Pappas V., Afgan N. H.: Multi-criteria evaluation of hydrogen and natural gas fuelled power plant technologies, Appl. Therm. Eng., Nr 11-12, 2009, s. 2228-2234. otwiera się w nowej karcie
 9. Kamrat W.: Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania, Energetyka, 2013, s. 721-725.
 10. Stoltmann A.: Metoda analizy wielokryterialnej lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej, Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Elektr. i Autom., Gdańsk 2018 r.
 11. Saaty T. L., Vargas L. G., Dellmann K.: The allocation of intangible resources: The analytic hierarchy process and linear programming, Soc. Plann. Sci., Nr 37, 2003, s. 169. otwiera się w nowej karcie
 12. Stoltmann A., Bućko P.: Analiza lokalizacji biogazowni metodami AHP i taksonomi numerycznej - porównanie metod, Zesz. Nauk. Wydz. Elektroetchniki i Autom. Politech. Gdańskiej, Nr 53, 2017, s. 139-142.
 13. Madlener R., Kowalski K., Stagl S.: New ways for the integrated appraisal of national energy scenarios: The case of renewable energy use in Austria, Energy Policy, Nr 35, 2007, s. 6060-6074. otwiera się w nowej karcie
 14. Mendecka B., Stoltmann A.: Application of multi- criteria methods to compare different solutions of supplying buildings in electricity from photovoltaic systems, E3S Web Conf., Nr 10, 2016, s. 1-8. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi