Wielomasowy dyskretny model tribometru do symulacyjnych badań dynamicznych charakterystyk tarcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielomasowy dyskretny model tribometru do symulacyjnych badań dynamicznych charakterystyk tarcia

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodykę opracowaną w celu redukcji modelu fizycznego tribometru z ciągłym rozkładem masy (bezwładności), sztywności podparcia oraz tłumienia do modelu dyskretnego. W modelu dyskretnym zastosowano zastępcze masy skupione i elementy sprężysto - tłumiące, których właściwości są dobrane w taki sposób, że charakterystyka drgań własnych tego modelu odpowiada charakterystyce rzeczywistego układu fizycznego. Dzięki dyskretyzacji modelu uzyskano możliwość prowadzenia w środowisku pakietu SIMULINK symulacji zachowania układu w różnych warunkach wymuszeń (obciążenie, prędkość) i dla różnych, charakterystyk tarcia. Model jest narzędziem do weryfikacji wyników badań tarcia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA strony 69 - 78,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łubiński J., Olszewski H., Olszewski A.: Wielomasowy dyskretny model tribometru do symulacyjnych badań dynamicznych charakterystyk tarcia// TRIBOLOGIA. -., nr. nr 6 (2010), s.69-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi